Title Image

Acompanyament en prevenció i seguretat

La Seguretat és un dret irrenunciable. L'empresa ha de facilitar, per llei,
formació als treballadors i instrumentar els processos amb l'assessoria tècnica corresponent.
El que revesteix major dificultat és el canvi d'actituds i hàbits de
conducta.

Treballem per facilitar el procés de canvi cultural.
Actuar sobre la ment de tots, és el camí per fer realment útil els esforços de millora i les inversions per a la prevenció de riscos.

Proposta d’actuació dinamitzadora i formativa

Prevenció i seguretat industrial

 

  • Es tracta de realitzar periòdicament unes campanyes de sensibilització per a la millora en les pràctiques de la Prevenció.
  • Els propis treballadors, encarregats primer i personal triat per aquests mateixos encarregats en campanyes successives, decideixen dissenyen i proposen la campanya dels propers mesos.

 

El seu treball se centra en tres activitats:

  • Una primera trobada en el qual s’explica el projecte, es defineixen treballs a realitzar i es decideixen els grans temes.
  • Un treball de camp, durant un mes en planta on s’exerciten treballs dirigits per aconseguir informació dels treballadors.
  • Una segona trobada en el qual s’expliquen els resultats i es procedeix a l’elecció de la campanya.
Prestaciones formativas